понедељак, 07. април 2008.

ISTORIJA ŠKOLE Osnovna škola "Desanka Maksimović" je počela sa radom u novom školskom objektu u Valjevu 28.11.1978. godine pod nazivom O.Š."Valjevski NOP odred". Formirana je od učenika i radnika bivše osnovne škole u Donjoj Grabovici kojoj su se pripojila osnovna škola Popučke(imali su izdvojena četvororazredna odeljenja u Donjoj Zabrdici i Dupljaju),(kao potpuna osmorazredna škola) i oko 300 učenia iz osnovnih škola "Žikica Jovanović-Španac" i "Miša Dudić" iz Valjeva.Odlukom Saveta za prosvetu SO Valjevo, a uz saglasnost organa upravljanja škole u Donjoj Grabovici,ove dve škole su se integrisale 1971.godine. Sedište škole bilo je u Donjoj Grabovici, a obe škole su radile kao osmorazredne. Izgradnjom nove školske zgrade u Novom Naselju 1978. godine, formirana je sadašnja škola "Valjevski NOP odred",sa sedištem u ul. Vladimira Nadzora br.2.Nizom svojih aktivnosti, raznovrsnim oblicima rada,izuzetnom saradnjom sa društvmenom sredinom škola postaje sve više istorijski kulturno-prosvetni centar u svojoj sredini. Odlukom Vlade Republike Srbije 22.08.2000.godine,škola menja svoj naziv O.Š."Valjevski NOP odred" i dobija nov naziv O.Š."Desanka Maksimović".Osovna Škola "Desanka Maksimović" obuhvata područja tri Mesne zajednice Novo Naselje, Donja Grabovica i Gorić. Škola trenutno broji oko 800 učenika, raspoređenih u 32 odeljenja od prvog do osmog razreda. Školu pohađa oko 80% učenika sa gradskog područja i oko 20% učenika sa seoskog područja. Programirane zadatke škole ostvaruje 62 radnika.Mest na kome se škola nalazi,deo je grada pod nazivom Novo Naselje. Okruženje škole je takvo da predstavlja naselje u kojem dominiraju porodične kuće. Od kulturnih institucija u okolini škole locirana je samo jedna novoizgrađena crkva sa prelepim dvorištem,tako da su učenici upućeni na korišćenje kulturnih sadržaja u centru grada. Škola ima relativno dobru saobraćajnu vezu sa centrom grada, zahvaljujući polascima autobuskog gradskog saobraćaja i linijskih taksija.Osnovna Škola "Desanka Maksimović" tradicionalno postiže zapažene rezultate iz niza nastavnih oblasti i vannastavnih aktivnosti, na brojnim takmičenjima različitog ranga od Opštine do Reepublike. Posebno zapažene rezultate,učenici ove škole, postižu u oblasti fizike,matematike,stranih jezika,muzičke kulture,kao i u oblasti recitatorske i dramske delatnosti i fizičkog vaspitanja.Škola ostvaruje izuzetnu saradnju sa društvenom sredinom,kako sa Mesnim zajednicama,tako i sa nizom organizacija na svom školskom području. NEKE ODLIKE NAŠE ŠKOLE -Adekvatni prostorni uslovi -Nastavni kadar i pedagoško-psihološka služba -Motivisanost nasavnog kadra za školsko razvojno planiranje i uvođenje inovacija u nastavu -Zainteresovanost učenika za učešće u raznovrsnim nastavnim i vannastavnim aktivnostima -Spremnost na saradnju sa društvenom sredinom -Dosadašnje iskustvo pojedinih članova kolektiva,u izradi projekata. Ako želite da nas nešto pitate možete nam poslati e-mail na adresu: osdesankamaksimovic@gmail.com

Pomoć:Na desnoj strani gde pise "Blog Archive" možete izabrati stavke o kojima želite da saznate nešto više.

Autor sata: Đorđe Vesić
kontakt: 064/32-36-960
e-mail: vesicdjordje@gmail.com